Konferencja kończąca Projekt

Zakończenie projektu

28 marca 2017 r. odbyła się konferencja kończąca projekt enviDMS, w której wzięło udział prawie 130 uczestników. Dziękujemy Państwu za tak liczne przybycie!

Poniżej dostępne są prezentacje wygłoszone podczas konferencji:

Sesja I

Norwegian tematic maps – Kartverket and other agencies - cz. I - Olaf Magnus Østensen - Kartverket (Norwegian Mapping Authority)

Norwegian tematic maps – Kartverket and other agencies - cz. II - Olaf Magnus Østensen - Kartverket (Norwegian Mapping Authority)

Rezultaty projektu enviDMS - Renata Brzozowska - kierownik projektu enviDMS

Rys historyczny rozwoju map hydrograficznych - dr Aneta Afelt - Uniwersytet Warszawski

Sesja II

Model danych hydrograficznych (projekt enviDMS) - Tomasz Kasjaniuk - zespół projektu enviDMS

Wykorzystanie źródłowych zbiorów danych dotyczących środowiska przyrodniczego do wykonania kartograficznych opracowań tematycznych w postaci cyfrowych map hydrograficznych - dr Aneta Afelt - Uniwersytet Warszawski

Produkcja map hydrograficznych opracowanych w ramach projektu enviDMS w praktyce cz. 1 - Kinga Bubniak - OPEGIEKA Sp. z o.o., Renata Iwaniak - Geokart-International Sp. z o.o.

Produkcja map hydrograficznych opracowanych w ramach projektu enviDMS w praktyce cz. 2 - Kinga Bubniak - OPEGIEKA Sp. z o.o., Renata Iwaniak - Geokart-International Sp. z o.o.

Sesja III

Funkcjonalności systemu zarządzania cyfrowymi mapami hydrograficznymi - Tomasz Kasjaniuk, Michał Klusek - zespół projektu enviDMS

Aspekty wykorzystania cyfrowych map hydrograficznych – współczesne oczekiwania użytkowników - dr hab. Damian Absalon, prof. US - Uniwersytet Śląski w Katowicach, dr hab. Renata Graf, prof. UAM - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

Referencyjność topografii terenu dla baz danych i cyfrowych map tematycznych – koncepcja jednego spójnego modelu danych przestrzennych - Jerzy Zieliński - Główny Urząd Geodezji i Kartografii

Sesja IV

Środowiskowe bazy danych w projektach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego i jego jednostkach - Krzysztof Owsianik, Iwona Nakonieczna – Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Aktualizacja MPHP – podniesienie jakości rejestrów publicznych - Jan Pryzowicz, Agnieszka Szajnert - Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej