Dlaczego TERYT3?

Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dn. 9 stycznia 2012 roku w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów (EMUiA), nakłada na gminy obowiązek prowadzenia ewidencji przy użyciu dedykowanych narzędzi informatycznych oraz udostępniania danych z tej ewidencji za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W odpowiedzi na konieczność spełnienia tych wymogów oraz na rosnące zapotrzebowanie zwiększenia poziomu cyfryzacji oraz integracji i dostępu do danych przestrzennych udostępniono gminom, w ramach projektu TERYT2, aplikację do prowadzenia ewidencji miejscowości, ulic i adresów w wersji elektronicznej.

Rozwiązania teleinformatyczne wprowadzone podczas realizacji projektu TERYT2 (System Zarządzania PRG oraz aplikacja EMUiA) miały za zadanie stworzyć mechanizmy pozwalające na zgromadzenie oraz zharmonizowanie danych z wielu różnych źródeł, w celu sporządzenia jednolitego rejestru referencyjnego, pozwalającego na dostęp do znajdujących się w nim danych jednostkom gospodarczym oraz innym instytucjom państwowym czy obywatelom.

W miarę wdrażania nowych rozwiązań dotyczących prowadzenia ewidencji, jak również podczas dostosowywania przez gminy sposobu prowadzenia ewidencji do rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji (MAiC) w sprawie EMUiA, pojawiły się nowe oczekiwania użytkowników aplikacji EMUiA w zakresie jej użytkowania. Odpowiedzią na te oczekiwania był Projekt TERYT3, który rozszerzał oraz dodał nowe elementy do ewidencji rozwiązań teleinformatycznych dedykowanym gminom. W zakres projektu TERYT3 wchodziła nie tylko pomoc gminom w migracji danych, ale również zapewnienie szkoleń w zakresie obsługi aplikacji oraz objęcie projektem jak największej ilości gmin w celu zwiększenia poziomu integracji danych i ich kompletności.

Podejmując decyzję o realizacji projektu TERYT3 brano pod uwagę fakt  iż, w 2012 r.,  część gmin nadal prowadziło rejestry adresowe w postaci analogowej oraz nie posiadało narzędzi do sprawnej aktualizacji danych zawartych w tych rejestrach. W ramach projektu TERYT3, gminy, które nie skorzystały z projektu TERYT2 oraz nie wdrożyły narzędzi spełniających wymogi rozporządzenia MAiC w sprawie EMUiA, miały okazję do nawiązania współpracy z Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii oraz nieodpłatnego pozyskania aplikacji EMUiA.