Dostępność

Koordynator dostępności

Koordynator dostępności odpowiada między innymi za wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii oraz monitorowanie zapewnienia przez ten Urząd dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Ponadto koordynator sporządza plan działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w GUGiK. Z koordynatorem można kontaktować się w wyżej wymienionych sprawach.

Koordynator dostępności

Małgorzata Sypuła

e-mail: malgorzata.sypula@gugik.gov.pl

telefon: +48 660 746 373

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Raport o stanie zapewniania dostępności

PDF

DOC

Plan działania na rzecz poprawy dostępności

Plan działania na rzecz dostępności

Informacja o Głównym Urzędzie Geodezji i Kartografii w tekście łatwym do czytania i zrozumienia

Informacja o Głównym Urzędzie Geodezji i Kartografii w tekście łatwym do czytania i zrozumienia

Informacja o zakresie działalności GUGiK w pliku odczytywalnym maszynowo

Informacja o dostępności GUGiK dla osób z niepełnosprawnościami

Rejestr zmian