Zamówienia Publiczne

Page

2018 Powyżej kwoty określonej w art. 4 pkt 8 Pzp13-02-2018

http://www.gugik.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/2018-powyzej-kwoty-okreslonej-w-art.-4-pkt-8-pzp
Page

2018 Poniżej kwoty określonej w art. 4 pkt 8 Pzp16-01-2018

http://www.gugik.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/2018-ponizej-kwoty-okreslonej-w-art.-4-pkt-8-pzp
Page

Usługi społeczne16-01-2018

http://www.gugik.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/uslugi-spoleczne
Page

Plan Przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w roku 2018 przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii15-01-2018

http://www.gugik.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/plan-przeprowadzania-postepowan-o-udzielenie-zamowienia-publicznego-w-roku-2018-przez-glowny-urzad-geodezji-i-kartografii
Page

2017 Powyżej kwoty określonej w art. 4 pkt 8 Pzp03-01-2017

http://www.gugik.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/2017-powyzej-kwoty-okreslonej-w-art.-4-pkt-8-pzp
Page

2017 Poniżej kwoty określonej w art. 4 pkt 8 Pzp06-01-2017

http://www.gugik.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/2017-ponizej-kwoty-okreslonej-w-art.-4-pkt-8-pzp Numer referencyjny: IP.2611.1.2017
Page

2016 Powyżej kwoty określonej w art. 4 pkt 8 Pzp04-01-2016

http://www.gugik.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/2016-powyzej-kwoty-okreslonej-w-art.-4-pkt-8-pzp
Page

2016 Poniżej kwoty określonej w art. 4 pkt 8 Pzp04-01-2016

http://www.gugik.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/2016-ponizej-kwoty-okreslonej-w-art.-4-pkt-8-pzp
Page

Konkursy27-09-2015

http://www.gugik.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/konkursy
Page

2015 Poniżej kwoty określonej w art. 4 pkt 8 Pzp28-05-2015

http://www.gugik.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/2015-ponizej-kwoty-okreslonej-w-art.-4-pkt-8-pzp
Page

2015 Powyżej kwoty określonej w art. 4 pkt 8 Pzp28-05-2015

http://www.gugik.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/2015-powyzej-kwoty-okreslonej-w-art.-4-pkt-8-pzp
Page

Dialog techniczny28-05-2015

http://www.gugik.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/dialog-techniczny
Page

Badanie rynku28-05-2015

http://www.gugik.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/badanie-rynku
Rejestr zmian
Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja
2015-05-28 10:11:57 Administrator BIP Aktualizacja artykułu
2015-05-28 10:11:07 Administrator BIP Aktualizacja artykułu
2015-05-26 00:38:59 Administrator BIP Utworzenie artykułu