Zamówienia Publiczne

Page

Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w roku 2024 Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii18-03-2024

http://www.gugik.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/plan-postepowan-o-udzielenie-zamowienia-publicznego-w-roku-2024-glownego-urzedu-geodezji-i-kartografii
Page

Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w roku 2023 Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii10-03-2023

http://www.gugik.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/plan-postepowan-o-udzielenie-zamowienia-publicznego-w-roku-2023-glownego-urzedu-geodezji-i-kartografii
Page

2022 o wartości równej lub przekraczającej 130 000,00 złotych03-01-2022

http://www.gugik.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/2022-o-wartosci-rownej-lub-przekraczajacej-130-000,00-zlotych
Page

2022 o wartości poniżej 130 000,00 złotych03-01-2022

http://www.gugik.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/2022-o-wartosci-ponizej-130-000,00-zlotych
Page

Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w roku 2022 Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii03-01-2022

http://www.gugik.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/plan-postepowan-o-udzielenie-zamowienia-publicznego-w-roku-2022-glownego-urzedu-geodezji-i-kartografii
Page

2021 o wartości równej lub przekraczającej 130 000,00 złotych20-01-2021

http://www.gugik.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/2021-o-wartosci-rownej-lub-przekraczajacej-130000-zlotych
Page

2021 o wartości poniżej 130 000,00 złotych03-01-2022

http://www.gugik.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/2021-o-wartosci-ponizej-130000-zlotych
Page

Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w roku 2021 Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii03-01-2022

http://www.gugik.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/plan-postepowan-o-udzielenie-zamowienia-publicznego-w-roku-2021-glownego-urzedu-geodezji-i-kartografii
Rejestr zmian