2021 o wartości poniżej 130 000,00 złotych

Page

Wykonanie i dostawa kalendarzy na rok 2022 dla Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii15-10-2021

http://www.gugik.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/2021-o-wartosci-ponizej-130000-zlotych/wykonanie-i-dostawa-kalendarzy-na-rok-2022-dla-glownego-urzedu-geodezji-i-kartografii Numer referencyjny: SWZ-KiP.2611.3.2021
Page

Dostawa materiałów eksploatacyjnych na potrzeby realizacji zadań Wydziału PZGiK Departamentu GI15-10-2021

http://www.gugik.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/2021-o-wartosci-ponizej-130000-zlotych/dostawa-materialow-eksploatacyjnych-na-potrzeby-realizacji-zadan-wydzialu-pzgik-departamentu-gi2 Numer referencyjny: GI-PZGiK.2611.2.2021
Page

Zakup systemu informacji prawnej23-09-2021

http://www.gugik.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/2021-o-wartosci-ponizej-130000-zlotych/zakup-systemu-informacji-prawnej Numer referencyjny: BDG-I.2611.3.2021
Page

Zakup drobnego sprzętu na potrzeby utrzymania systemu ASG-EUPOS10-09-2021

http://www.gugik.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/2021-o-wartosci-ponizej-130000-zlotych/zakup-drobnego-sprzetu-na-potrzeby-utrzymania-systemu-asg-eupos Numer referencyjny: GI-GSOP.2611.8.2021
Page

Weryfikacja (korekta) pod względem merytorycznym i technicznym publikacji Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami RP18-08-2021

http://www.gugik.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/2021-o-wartosci-ponizej-130000-zlotych/weryfikacja-korekta-pod-wzgledem-merytorycznym-i-technicznym-publikacji-komisji-standaryzacji-nazw-geograficznych-poza-granicami-rp Numer referencyjny: KN-PRNG.2611.6.2021
Page

Opracowanie oryginalnych zapisów niełacińskich dla nazw budowli zawartych w suplemencie do „Urzędowego wykazu polskich nazw geograficznych świata” z obszaru Azji Południowej oraz Azji Południowo-Wschodniej10-08-2021

http://www.gugik.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/2021-o-wartosci-ponizej-130000-zlotych/opracowanie-oryginalnych-zapisow-nielacinskich-dla-nazw-budowli-zawartych-w-suplemencie-do-urzedowego-wykazu-polskich-nazw-geograficznych-swiata-z-obszaru-azji-poludniowej-oraz-azji-poludniowo-wschodniej Numer referencyjny: KN-PRNG.2611.4.2021
Page

Skład i druk publikacji10-08-2021

http://www.gugik.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/2021-o-wartosci-ponizej-130000-zlotych/sklad-i-druk-publikacji Numer referencyjny: KN-PRNG.2611.5.2021
Page

Kalibracja indywidulana anten GNSS (Global Navigation Satellite Systems)01-07-2021

http://www.gugik.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/2021-o-wartosci-ponizej-130000-zlotych/kalibracja-indywidulana-anten-gnss-global-navigation-satellite-systems Numer referencyjny: GI-GSOP.2611.6.2021
Page

Opracowanie merytoryczne zasad transliteracji i transkrypcji nazw geograficznych18-06-2021

http://www.gugik.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/2021-o-wartosci-ponizej-130000-zlotych/opracowanie-merytoryczne-zasad-transliteracji-i-transkrypcji-nazw-geograficznych Numer referencyjny: KN-PRNG.2611.3.2021
Page

Opracowanie oryginalnych zapisów niełacińskich dla nazw budowli zawartych w suplemencie do „Urzędowego wykazu polskich nazw geograficznych świata” dla krajów (obszarów) posługujących się pismem arabskim18-06-2021

http://www.gugik.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/2021-o-wartosci-ponizej-130000-zlotych/opracowanie-oryginalnych-zapisow-nielacinskich-dla-nazw-budowli-zawartych-w-suplemencie-do-urzedowego-wykazu-polskich-nazw-geograficznych-swiata-dla-krajow-obszarow-poslugujacych-sie-pismem-arabskim Numer referencyjny: KN-PRNG.2611.1.2021
Page

Recenzja wykazu form dopełniaczy, miejscowników i przymiotników dla polskich nazw zawartych w "Urzędowym wykazie polskich nazw geograficznych świata" z obszaru Azji wraz z opracowaniem ww. form dla dodatkowych nazw z obszaru Europy, Azji i Afryki10-06-2021

http://www.gugik.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/2021-o-wartosci-ponizej-130000-zlotych/recenzja-wykazu-form-dopelniaczy,-miejscownikow-i-przymiotnikow-dla-polskich-nazw-zawartych-w-urzedowym-wykazie-polskich-nazw-geograficznych-swiata-z-obszaru-azji-wraz-z-opracowaniem-ww.-form-dla-dodatkowych-nazw-z-obszaru-europy,-azji-i-afryki Numer referencyjny: KN-PRNG.2611.2.2021
Page

Opracowanie modelu quasi-geoidy służącej do przeliczeń wysokości elipsoidalnych do układu PL-EVRF2007-NH02-06-2021

http://www.gugik.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/2021-o-wartosci-ponizej-130000-zlotych/opracowanie-modelu-quasi-geoidy-sluzacej-do-przeliczen-wysokosci-elipsoidalnych-do-ukladu-pl-evrf2007-nh Numer referencyjny: GI-GSOP.2611.4.2021
Page

Dostawa materiałów eksploatacyjnych na potrzeby realizacji zadań Wydziału PZGiK Departamentu GI31-05-2021

http://www.gugik.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/2021-o-wartosci-ponizej-130000-zlotych/dostawa-materialow-eksploatacyjnych-na-potrzeby-realizacji-zadan-wydzialu-pzgik-departamentu-gi Numer referencyjny: GI-PZGiK.2611.1.2021
Page

Wykonanie remontu części dachu, kominów i elewacji bez cokołu, w budynku położonym w Lesznowoli przy ul. Wojska Polskiego 8105-05-2021

http://www.gugik.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/2021-o-wartosci-ponizej-130000-zlotych/wykonanie-remontu-czesci-dachu,-kominow-i-elewacji-bez-cokolu,-w-budynku-polozonym-w-lesznowoli-przy-ul.-wojska-polskiego-81 Numer referencyjny: BDG-A.2611.5.2021
Page

Zakup taśm LTO29-04-2021

http://www.gugik.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/2021-o-wartosci-ponizej-130000-zlotych/zakup-tasm-lto Numer referencyjny: IZ-USIG.2611.3.2021
Page

Subskrypcja oprogramowania wraz z opieką serwisową i wsparciem technicznym dla oprogramowania MATCH-AT , DTMaster Stereo, UAS Master firmy TRIMBLE (Inpho)27-04-2021

http://www.gugik.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/2021-o-wartosci-ponizej-130000-zlotych/subskrypcja-oprogramowania-wraz-z-opieka-serwisowa-i-wsparciem-technicznym-dla-oprogramowania-match-at-,-dtmaster-stereo,-uas-master-firmy-trimble-inpho Numer referencyjny: GI-FOTO.2611.4.2021
Page

Subskrypcja oprogramowania wraz z opieką serwisową i wsparciem technicznym dla oprogramowania TerraScan, TerraModeler, Photogrammetric, Stereo Display, Feature Collection, OrthoPro, DTM Collection, GeoMedia Essenstials, GlobalMapper, Limon Viewer07-04-2021

http://www.gugik.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/2021-o-wartosci-ponizej-130000-zlotych/subskrypcja-oprogramowania-wraz-z-opieka-serwisowa-i-wsparciem-technicznym-dla-oprogramowania-terrascan,-terramodeler,-photogrammetric,-stereo-display,-feature-collection,-orthopro,-dtm-collection,-geomedia-essenstials,-globalmapper,-limon-viewer Numer referencyjny: GI-FOTO.2611.4.2021
Page

Usługi w zakresie tłumaczenia w 2021 roku01-04-2021

http://www.gugik.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/2021-o-wartosci-ponizej-130000-zlotych/uslugi-w-zakresie-tlumaczenia-w-2021-roku Numer referencyjny: GI-FOTO.2611.4.2021
Page

Opracowanie merytoryczne materiałów na potrzeby działalności Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej przy Głównym Geodecie Kraju (KSNG) w 2021 r.03-03-2021

http://www.gugik.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/2021-o-wartosci-ponizej-130000-zlotych/opracowanie-merytoryczne-materialow-na-potrzeby-dzialalnosci-komisji-standaryzacji-nazw-geograficznych-poza-granicami-rzeczypospolitej-polskiej-przy-glownym-geodecie-kraju-ksng-w-2021-r. Numer referencyjny: GI-FOTO.2611.4.2021
Page

Wykonanie, dostawę i montaż zabudów wnękowych w piętnastu (15) pomieszczeniach biurowych w siedzibie Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii w Warszawie przy ul. Wspólnej 215-02-2021

http://www.gugik.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/2021-o-wartosci-ponizej-130000-zlotych/wykonanie,-dostawe-i-montaz-zabudow-wnekowych-w-pietnastu-15-pomieszczeniach-biurowych-w-siedzibie-glownego-urzedu-geodezji-i-kartografii-w-warszawie-przy-ul.-wspolnej-2 Numer referencyjny: GI-FOTO.2611.4.2021
Page

Dostawa taśm LTO20-01-2021

http://www.gugik.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/2021-o-wartosci-ponizej-130000-zlotych/dostawa-tasm-lto Numer referencyjny: GI-FOTO.2611.4.2021
Rejestr zmian