Zarządzenia GGK

Page

Zarządzenie Nr 2 GGK z dnia 18 stycznia 2024 r. - zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia do stosowania w GUGiK regulacji w zakresie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji18-01-2024

http://www.gugik.gov.pl/bip/prawo/zarzadzenia-ggk/zarzadzenie-nr-2-ggk-z-dnia-18-stycznia-2024-r.-zmieniajace-zarzadzenie-w-sprawie-wprowadzenia-do-stosowania-w-gugik-regulacji-w-zakresie-systemu-zarzadzania-bezpieczenstwem-informacji
Page

Zarządzenie Nr 24 GGK z dnia 21 listopada 2023 r. - w sprawie powołania Zespołu do spraw infrastruktury informacji przestrzennej22-11-2023

http://www.gugik.gov.pl/bip/prawo/zarzadzenia-ggk/zarzadzenie-nr-24-ggk-z-dnia-21-listopada-2023-r.-w-sprawie-powolania-zespolu-do-spraw-infrastruktury-informacji-przestrzennej
Page

Zarządzenie Nr 21 GGK z dnia 26 października 2023 r. - w sprawie powołania Zespołu ds standaryzacji kosztów26-10-2023

http://www.gugik.gov.pl/bip/prawo/zarzadzenia-ggk/zarzadzenie-nr-21-ggk-z-dnia-26-pazdziernika-2023-r.-w-sprawie-powolania-zespolu-ds-standaryzacji-kosztow
Page

Zarządzenie Nr 11 GGK z dnia 20 czerwca 2023 r. - w sprawie odwołania i powołania komisji kwalifikacyjnej do spraw uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii20-06-2023

http://www.gugik.gov.pl/bip/prawo/zarzadzenia-ggk/zarzadzenie-nr-11-ggk-z-dnia-20-czerwca-2023-r.-w-sprawie-odwolania-i-powolania-komisji-kwalifikacyjnej-do-spraw-uprawnien-zawodowych-w-dziedzinie-geodezji-i-kartografii
Page

Zarządzenie Nr 5 GGK z 2023 r. - powołanie składu PRGiK27-03-2023

http://www.gugik.gov.pl/bip/prawo/zarzadzenia-ggk/zarzadzenie-nr-5-ggk-z-2023-r.-powolanie-skladu-prgik
Page

Zarządzenie Nr 26 GGK z dnia 10 listopada 2022 r. - zmieniające zarządzenie w sprawie odwołania i powołania komisji kwalifikacyjnej do spraw uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii10-11-2022

http://www.gugik.gov.pl/bip/prawo/zarzadzenia-ggk/zarzadzenie-nr-26-ggk-z-dnia-10-listopada-2022-r.-zmieniajace-zarzadzenie-w-sprawie-odwolania-i-powolania-komisji-kwalifikacyjnej-do-spraw-uprawnien-zawodowych-w-dziedzinie-geodezji-i-kartografii
Page

Zarządzenie Nr 19 GGK z dnia 19 września 2022 r. - zmieniające zarządzenie w sprawie odwołania i powołania komisji kwalifikacyjnej do spraw uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii29-09-2022

http://www.gugik.gov.pl/bip/prawo/zarzadzenia-ggk/zarzadzenie-nr-19-ggk-z-dnia-19-wrzesnia-2022-r.-zmieniajace-zarzadzenie-w-sprawie-odwolania-i-powolania-komisji-kwalifikacyjnej-do-spraw-uprawnien-zawodowych-w-dziedzinie-geodezji-i-kartografii
Page

Zarządzenie Nr 11 GGK z dnia 20 lipca 2022 r. - zmieniające zarządzenie w sprawie składu osobowego Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej21-07-2022

http://www.gugik.gov.pl/bip/prawo/zarzadzenia-ggk/zarzadzenie-nr-11-ggk-z-dnia-20-lipca-2022-r.-zmieniajace-zarzadzenie-w-sprawie-skladu-osobowego-komisji-standaryzacji-nazw-geograficznych-poza-granicami-rzeczypospolitej-polskiej
Page

Zarządzenie NR 10 GGK z dnia 27 czerwca 2022 r. - w sprawie uchylenia zarządzeń w sprawie określenia składu osobowego Państwowej Rady Geodezyjnej i Kartograficznej27-06-2022

http://www.gugik.gov.pl/bip/prawo/zarzadzenia-ggk/zarzadzenie-nr-10-ggk-z-dnia-27-czerwca-2022-r.-w-sprawie-uchylenia-zarzadzen-w-sprawie-okreslenia-skladu-osobowego-panstwowej-rady-geodezyjnej-i-kartograficznej
Page

Zarządzenie Nr 9 GGK z dnia 23 czerwca 2022 r. - w sprawie procedury przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w Głównym Urzędzie Geodezji i Kartografii27-06-2022

http://www.gugik.gov.pl/bip/prawo/zarzadzenia-ggk/zarzadzenie-nr-9-ggk-z-dnia-23-czerwca-2022-r.-w-sprawie-procedury-przyjmowania-i-rozpatrywania-skarg-i-wnioskow-w-glownym-urzedzie-geodezji-i-kartografii
Page

Zarządzenie Nr 5 GGK - z dnia 30 maja 2022 r. - zmieniające zarządzenie w sprawie odwołania i powołania komisji kwalifikacyjnej do spraw uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii31-05-2022

http://www.gugik.gov.pl/bip/prawo/zarzadzenia-ggk/zarzadzenie-nr-5-ggk-z-dnia-30-maja-2022-r.-zmieniajace-zarzadzenie-w-sprawie-odwolania-i-powolania-komisji-kwalifikacyjnej-do-spraw-uprawnien-zawodowych-w-dziedzinie-geodezji-i-kartografii
Page

Zarządzenie Nr 4 GGK z dnia 26 maja 2022 r. - w sprawie powołania członków Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej30-05-2022

http://www.gugik.gov.pl/bip/prawo/zarzadzenia-ggk/zarzadzenie-nr-4-ggk-z-dnia-26-maja-2022-r.-w-sprawie-powolania-czlonkow-odwolawczej-komisji-dyscyplinarnej
Page

Zarządzenie Nr 1 GGK z dnia 19 stycznia 2022 r. - w sprawie powołania członków Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej19-01-2022

http://www.gugik.gov.pl/bip/prawo/zarzadzenia-ggk/zarzadzenie-nr-1-ggk-z-dnia-19-stycznia-2022-r.-w-sprawie-powolania-czlonkow-odwolawczej-komisji-dyscyplinarnej
Page

Zarządzenie Nr 21 GGK z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie rozwiązania Zespołu do spraw aktualizacji bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10k)30-12-2021

http://www.gugik.gov.pl/bip/prawo/zarzadzenia-ggk/zarzadzenie-nr-21-ggk-z-dnia-30-grudnia-2021-r.-w-sprawie-rozwiazania-zespolu-do-spraw-aktualizacji-bazy-danych-obiektow-topograficznych-bdot10k
Page

Zarządzenie Nr 19 GGK z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie powołania Komisji do sprawy oceny przydatności użytkowej materiałów centralnej części zasobu geodezyjnego i kartograficznego w celu ich wyłączenia z PZGiK22-12-2021

http://www.gugik.gov.pl/bip/prawo/zarzadzenia-ggk/Zarzadzenie-Nr-19-GGKz-dnia-21-grudnia-2021-r.-w-sprawie-powolania-Komisji-do-sprawy-oceny-przydatnosci-uzytkowej-materialow-centralnej-czesci-zasobu-geodezyjnego-i-kartograficznego-w-celu-ich-wylaczenia-z-PZGiK
Page

Zarządzenie Nr 12 GGK z 31 maja 2021 r. w sprawie wyznaczenia Pełnomocnika ds. bezpieczeństwa informacji w Głównym Urzędzie Geodezji i Kartografii31-05-2021

http://www.gugik.gov.pl/bip/prawo/zarzadzenia-ggk/zarzadzenie-nr-12-ggk-z-31-maja-2021-r.-w-sprawie-wyznaczenia-pelnomocnika-ds.-bezpieczenstwa-informacji-w-glownym-urzedzie-geodezji-i-kartografii
Page

Zarządzenie Nr 10 GGK z dnia 13 maja 2021 r. w sprawie rozwiązania Zespołu do spraw związanych ze wspomaganiem prowadzenia numeracji adresowej i udostępniania danych adresowych w infrastrukturze informacji przestrzennej13-05-2021

http://www.gugik.gov.pl/bip/prawo/zarzadzenia-ggk/zarzadzenie-nr-10-ggk-z-dnia-13-maja-2021-r.-w-sprawie-rozwiazania-zespolu-do-spraw-zwiazanych-ze-wspomaganiem-prowadzenia-numeracji-adresowej-i-udostepniania-danych-adresowych-w-infrastrukturze-informacji-przestrzennej
Page

Zarządzenie Nr 9 GGK z dnia 11 maja 2021 r. w sprawie rozwiązania Zespołu do oceny regulacji prawnych związanych z funkcjonowaniem Ewidencji Gruntów i Budynków12-05-2021

http://www.gugik.gov.pl/bip/prawo/zarzadzenia-ggk/zarzadzenie-nr-9-ggk-z-dnia-11-maja-2021-r.-w-sprawie-rozwiazania-zespolu-do-oceny-regulacji-prawnych-zwiazanych-z-funkcjonowaniem-ewidencji-gruntow-i-budynkow
Page

Zarządzenie Nr 8 GGK z dnia 11 maja 2021 r. w sprawie powołania pełnomocnika do spraw otwartości danych w Głównym Urzędzie Geodezji i Kartografii12-05-2021

http://www.gugik.gov.pl/bip/prawo/zarzadzenia-ggk/zarzadzenie-nr-8-ggk-z-dnia-11-maja-2021-r.-w-sprawie-powolania-pelnomocnika-do-spraw-otwartosci-danych-w-glownym-urzedzie-geodezji-i-kartografii
Page

Zarządzenie Nr 6 GGK z dnia 22 kwietnia 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie składu osobowego Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej23-04-2021

http://www.gugik.gov.pl/bip/prawo/zarzadzenia-ggk/zarzadzenie-nr-6-ggk-z-dnia-22-kwietnia-2021-r.-zmieniajace-zarzadzenie-w-sprawie-skladu-osobowego-komisji-standaryzacji-nazw-geograficznych-poza-granicami-rzeczypospolitej-polskiej
Page

Zarządzenie Nr 1 GGK z dnia 8 stycznia 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia składu osobowego Państwowej Rady Geodezyjnej i Kartograficznej12-01-2021

http://www.gugik.gov.pl/bip/prawo/zarzadzenia-ggk/zarzadzenie-nr-1-ggk-z-dnia-8-stycznia-2021-r.-zmieniajace-zarzadzenie-w-sprawie-okreslenia-skladu-osobowego-panstwowej-rady-geodezyjnej-i-kartograficznej
Page

Zarządzenie Nr 20 GGK z dnia 11 grudnia 2020 r. w sprawie procedur kontroli zarządczej w Głównym Urzędzie Geodezji i Kartografii16-12-2020

http://www.gugik.gov.pl/bip/prawo/zarzadzenia-ggk/zarzadzenie-nr-20-ggk-z-dnia-11-grudnia-2020-r.-w-sprawie-procedur-kontroli-zarzadczej-w-glownym-urzedzie-geodezji-i-kartografii
Page

Zarządzenie nr 16 GGK z dnia 29 września 2020 r. w sprawie wyznaczenia koordynatora do spraw dostępności w Głównym Urzędzie Geodezji i Kartografii30-09-2020

http://www.gugik.gov.pl/bip/prawo/zarzadzenia-ggk/zarzadzenie-nr-16-ggk-z-dnia-29-wrzesnia-2020-r.-w-sprawie-wyznaczenia-koordynatora-do-spraw-dostepnosci-w-glownym-urzedzie-geodezji-i-kartografii
Page

Zarządzenie Nr 15 GGK z dnia 24 września 2020 r. w sprawie zasad realizacji Projektu „Udoskonalenie usług wykorzystujących dane przestrzenne Republiki Mołdawii zgodnie ze standardami UE” oraz powołania Zespołu do jego realizacji25-09-2020

http://www.gugik.gov.pl/bip/prawo/zarzadzenia-ggk/zarzadzenie-nr-15-glownego-geodety-kraju-z-dnia-24-wrzesnia-2020-r.-w-sprawie-zasad-realizacji-projektu-udoskonalenie-uslug-wykorzystujacych-dane-przestrzenne-republiki-moldawii-zgodnie-ze-standardami-ue-oraz-powolania-zespolu-do-jego-realizacji
Page

Zarządzenie NR 8 GGK z dnia 13 lipca 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia regulaminu organizacyjnego Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii14-07-2020

http://www.gugik.gov.pl/bip/prawo/zarzadzenia-ggk/zarzadzenie-nr-8-ggk-z-dnia-13-lipca-2020-r.-zmieniajace-zarzadzenie-w-sprawie-okreslenia-regulaminu-organizacyjnego-glownego-urzedu-geodezji-i-kartografii
Page

Zarządzenie NR 7 GŁÓWNEGO GEODETY KRAJU z dnia 29 maja 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia regulaminu organizacyjnego Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii08-06-2020

http://www.gugik.gov.pl/bip/prawo/zarzadzenia-ggk/zarzadzenie-nr-7-glownego-geodety-kraju-z-dnia-29-maja-2020-r.-zmieniajace-zarzadzenie-w-sprawie-okreslenia-regulaminu-organizacyjnego-glownego-urzedu-geodezji-i-kartografii
Page

Zarządzenie Nr 2 GGK z dnia 29 stycznia 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie składu osobowego Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej30-01-2020

http://www.gugik.gov.pl/bip/prawo/zarzadzenia-ggk/zarzadzenie-nr-2-ggk-z-dnia-29-stycznia-2020-r.-zmieniajace-zarzadzenie-w-sprawie-skladu-osobowego-komisji-standaryzacji-nazw-geograficznych-poza-granicami-rzeczypospolitej-polskiej
Page

Zarządzenie Nr 1 GGK z dnia 21 stycznia 2020 r.w sprawie wprowadzenia i organizacji systemu kontroli zarządzczej w GUGiK22-01-2020

http://www.gugik.gov.pl/bip/prawo/zarzadzenia-ggk/zarzadzenie-nr-1-ggk-z-dnia-21-stycznia-2020-r.w-sprawie-wprowadzenia-i-organizacji-systemu-kontroli-zarzadzcej-w-gugik
Page

Zarzadzenie Nr 30 GGK z dnia 27 grudnia 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie odwołania i powołania komisji kwalifikacyjnej do spraw uprawnien zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii16-01-2020

http://www.gugik.gov.pl/bip/prawo/zarzadzenia-ggk/zarzadzenie-nr-30-glownego-geodety-kraju-z-dnia-27-grudnia-2019-r.-zmieniajace-zarzadzenie-w-sprawie-odwolania-i-powolania-komisji-kwalifikacyjnej-do-spraw-uprawnien-zawodowych-w-dziedzinie-geodezji-i-kartografii
Page

Zarządzenie Nr 24 GGK z dnia 26 września 2019 r. w sprawie rozwiązania Zespołu do spraw oceny regulacji prawnych związanych ze standardami technicznymi wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych01-10-2019

http://www.gugik.gov.pl/bip/prawo/zarzadzenia-ggk/zarzadzenie-nr-24-ggk-z-dnia-26-wrzesnia-2019-r.-w-sprawie-rozwiazania-zespolu-do-spraw-oceny-regulacji-prawnych-zwiazanych-ze-standardami-technicznymi-wykonywania-geodezyjnych-pomiarow-sytuacyjnych-i-wysokosciowych
Page

Zarządzenie Nr 23 GGK z dnia 13 września 2019 r. w sprawie rozwiązania Zespołu do zadań związanych z rozwojem baz zobrazowań lotniczych i satelitarnych oraz ortofotomapy i numerycznego modelu terenu01-10-2019

http://www.gugik.gov.pl/bip/prawo/zarzadzenia-ggk/zarzadzenie-nr-23-ggk-z-dnia-13-wrzesnia-2019-r.-w-sprawie-rozwiazania-zespolu-do-zadan-zwiazanych-z-rozwojem-baz-zobrazowan-lotniczych-i-satelitarnych-oraz-ortofotomapy-i-numerycznego-modelu-terenu
Page

Zarządzenie Nr 22 GGK z dnia 13 września 2019 w sprawie wykonywania w Głównym Urzędzie Geodezji i Kartografii przepisów ustawy o działalności lobbingowej01-10-2019

http://www.gugik.gov.pl/bip/prawo/zarzadzenia-ggk/zarzadzenie-nr-22-ggk-z-dnia-13-wrzesnia-2019-w-sprawie-wykonywania-w-glownym-urzedzie-geodezji-i-kartografii-przepisow-ustawy-o-dzialalnosci-lobbingowej
Page

Zarządzenie Nr 17 GGK z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie określenia składu osobowego Państwowej Rady Geodezyjnej i Kartograficznej06-06-2019

http://www.gugik.gov.pl/bip/prawo/zarzadzenia-ggk/zarzadzenie-nr-17-ggk-z-6-czerwca-2019-r.-w-sprawie-okreslenia-skladu-osobowego-panstwowej-rady-geodezji-i-kartografii
Page

Zarządzenie Nr 16 GGK z 31 maja 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie odwołania i powołania komisji kwalifikacyjnej do spraw uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii03-06-2019

http://www.gugik.gov.pl/bip/prawo/zarzadzenia-ggk/zarzadzenia-nr-16-ggk-z-31-maja-2019-r.-zmieniajace-zarzadzenie-w-sprawie-odwolania-i-powolania-komisji-kwalifikacyjnej-do-spraw-uprawnien-zawodowych-w-dziedzinie-geodezji-i-kartografii
Page

Zarządzenie Nr 15 GGK z 2019 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw standaryzacji danych glebowo-rolniczych oraz zasad ich publikacji24-05-2019

http://www.gugik.gov.pl/bip/prawo/zarzadzenia-ggk/zarzadzenie-nr-15-ggk-z-2019-r.-w-sprawie-powolania-zespolu-do-spraw-standaryzacji-danych-glebowo-rolniczych-oraz-zasad-ich-publikacji
Page

Zarządzenie NR 12 GGK z 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie odwołania i powołania komisji kwalifikacyjnej do spraw uprawniń zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii16-04-2019

http://www.gugik.gov.pl/bip/prawo/zarzadzenia-ggk/zarzadzenie-nr-12-ggk-z-2019-r.-zmieniejace-zarzadzenie-w-sprawie-odwolania-i-powolania-komisji-kwalifikacyjnej-do-spraw-uprawnin-zawodowych-w-dziedzinie-geodezji-i-kartografii
Page

Zarządzenie Nr 19 GGK z 29 czerwca 2018 r. w sprawie powołania Zespołu do realizacji zadań związanych z rozwojem baz zobrazowań lotniczych i satelitarnych oraz ortofotomapy i numerycznego modelu terenu04-04-2019

http://www.gugik.gov.pl/bip/prawo/zarzadzenia-ggk/zarzadzenie-nr-19-ggk-z-29-czerwca-2018-r.-w-sprawie-powolania-zespolu-do-realizacji-zadan-zwiazanych-z-rozwojem-baz-zobrazowan-lotniczych-i-satelitarnych-oraz-ortofotomapy-i-numerycznego-modelu-terenu
Page

Zarządzenie Nr 11 GGK z dnia 18 marca 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie odwołania i powołania komisji kwalifikacyjnej do spraw uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii19-03-2019

http://www.gugik.gov.pl/bip/prawo/zarzadzenia-ggk/zarzadzenie-nr-11-ggk-z-dnia-18-marca-2019-r.-zmieniajace-zarzadzenie-w-sprawie-odwolania-i-powolania-komisji-kwalifikacyjnej-do-spraw-uprawnien-zawodowych-w-dziedzinie-geodezji-i-kartografii
Page

Zarządzenie Nr 10 GGK z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie określenia innych niż wskazane w regulaminie organizacyjnym zasad podległości komórek organizacyjnych GUGiK15-03-2019

http://www.gugik.gov.pl/bip/prawo/zarzadzenia-ggk/zarzadzenie-nr-10-ggk-z-dnia-15-marca-2019-r.-w-sprawie-okreslenia-innych-niz-wskazane-w-regulaminie-organizacyjnym-zasad-podleglosci-komorek-organizacyjnych-gugik
Page

Zarządzenie Nr 9 GGK z 5 marca 2019 r. w sprawie odwołania i powołania komisji kwalifikacyjnej do spraw uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii06-03-2019

http://www.gugik.gov.pl/bip/prawo/zarzadzenia-ggk/zarzadzenie-nr-9-ggk-z-5-marca-2019-r.-w-sprawie-odwolania-i-powolania-komisji-kwalifikacyjnej-do-spraw-uprawnien-zawodowych-w-dziedzinie-geodezji-i-kartografii
Page

Zarządzenie Nr 5 GGK z 23 stycznia 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie składu osobowego Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej25-01-2019

http://www.gugik.gov.pl/bip/prawo/zarzadzenia-ggk/zarzadzenie-nr-5-ggk-z-23-stycznia-2019-r.-zmieniajace-zarzadzenie-w-sprawie-skladu-osobowego-komisji-standaryzacji-nazw-geograficznych-poza-granicami-rzeczypospolitej-polskiej
Page

Zarządzenie Nr 2 GGK z 4 stycznia 2019 r. zmieniajace zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw oceny obowiązujacych regulacji prawnych związanych z funkcjonowaniem ewidencji gruntów i budynków07-01-2019

http://www.gugik.gov.pl/bip/prawo/zarzadzenia-ggk/zarzadzenie-nr-2-ggk-z-4-stycznia-2019-r.-zmieniajace-zarzadzenie-w-sprawie-powolania-zespolu-do-spraw-oceny-obowiazujacych-regulacji-prawnych-zwiazanych-z-funkcjonowaniem-ewidencji-gruntow-i-budynkow
Page

Zarządzenie Nr 1 GGK z 3 stycznia 2019 r. zmieniajace zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw oceny obowiązujacych regulacji prawnych związanych z funkcjonowaniem ewidencji gruntów i budynków07-01-2019

http://www.gugik.gov.pl/bip/prawo/zarzadzenia-ggk/zarzadzenie-nr-1-ggk-z-3-stycznia-2019-r.-zmieniajace-zarzadzenie-w-sprawie-powolania-zespolu-do-spraw-oceny-obowiazujacych-regulacji-prawnych-zwiazanych-z-funkcjonowaniem-ewidencji-gruntow-i-budynkow
Page

Zarządzenie Nr 42 GGK z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia innych niż wskazane w regulaminie organizacyjnym zasad podległości komórek organizacyjnych GUGiK28-12-2018

http://www.gugik.gov.pl/bip/prawo/zarzadzenia-ggk/zarzadzenie-nr-42-ggk-z-dnia-28-grudnia-2018-r.-w-sprawie-okreslenia-innych-niz-wskazane-w-regulaminie-organizacyjnym-zasad-podleglosci-komorek-organizacyjnych-gugik
Page

Zarządzenie Nr 39 Głównego Geodety Kraju z dnia 14 listopada 2018 r zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw oceny i regulacji prawnych związanych ze standardami technicznymi pomiarów21-11-2018

http://www.gugik.gov.pl/bip/prawo/zarzadzenia-ggk/zarzadzenie-nr-39-glownego-geodety-kraju-z-dnia-14-listopada-2018-r-zmieniajace-zarzadzenie-w-sprawie-powolania-zespolu-do-spraw-oceny-i-regulacji-prawnych-zwiazanych-ze-standardami-technicznymi-pomiarow
Page

Zarządzenie Nr 37 GGK z 16 października 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania zespołu do spraw oceny obowiązujących regulacji prawnych związanych z funkcjonowaniem ewidencji gruntów i budynkówz 2018 r.07-01-2019

http://www.gugik.gov.pl/bip/prawo/zarzadzenia-ggk/zarzadzenie-nr-37-ggk-z-16-pazdziernika-2018-r.-zmieniajace-zarzadzenie-w-sprawie-powolania-zespolu-do-spraw-oceny-obowiazujacych-regulacji-prawnych-zwiazanych-z-funkcjonowaniem-ewidencji-gruntow-i-budynkowz-2018-r.
Page

Zarządzenie Nr 35 Głównego Geodety Kraju z dnia 21 września 2018 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw oceny regulacji prawnych związanych ze standardami technicznymi wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych 24-09-2018

http://www.gugik.gov.pl/bip/prawo/zarzadzenia-ggk/zarzadzenie-nr-35-glownego-geodety-kraju-z-dnia-21-wrzesnia-2018-r.-w-sprawie-powolania-zespolu-do-spraw-oceny-regulacji-prawnych-zwiazanych-ze-standardami-technicznymi-wykonywania-geodezyjnych-pomiarow-sytuacyjnych-i-wysokosciowych
Page

Zarządzenie Nr 31 GGK z 11 września 2018 r. w sprawie określenia innych niż wskazane w regulaminie organizacyjnym zasad podległości komórek organizacyjnych GUGiK11-09-2018

http://www.gugik.gov.pl/bip/prawo/zarzadzenia-ggk/zarzadzenie-nr-31-ggk-z-11-wrzesnia-2018-r.-w-sprawie-okreslenia-innych-niz-wskazane-w-regulaminie-organizacyjnym-zasad-podleglosci-komorek-organizacyjnych-gugik
Page

Zarządzenie Nr 30 GGK z dnia 11 września 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia regulaminu organizacyjnego Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii11-09-2018

http://www.gugik.gov.pl/bip/prawo/zarzadzenia-ggk/zarzadzenie-nr-30-ggk-z-dnia-11-wrzesnia-2018-r.-zmieniajace-zarzadzenie-w-sprawie-okreslenia-regulaminu-organizacyjnego-glownego-urzedu-geodezji-i-kartografii
Page

Zarządzenie Nr 27 GGK z dnia 7 sierpnia 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia regulaminu organizacyjnego Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii07-08-2018

http://www.gugik.gov.pl/bip/prawo/zarzadzenia-ggk/zarzadzenie-nr-27-ggk-z-dnia-7-sierpnia-2018-r.-zmieniajace-zarzadzenie-w-sprawie-okreslenia-regulaminu-organizacyjnego-glownego-urzedu-geodezji-i-kartografii
Page

Zarządzenie Nr 24 Głównego Geodety Kraju z dnia 10 lipca 2018 r w sprawie powołania Zespołu do oceny regulacji prawnych związanych z funkcjonowaniem ewidencji gruntów i budynków17-07-2018

http://www.gugik.gov.pl/bip/prawo/zarzadzenia-ggk/zarzadzenie-nr-24-ggk-z-dnia-10-lipca-2018-r-w-sprawie-powolania-zespolu-do-oceny-regulacji-prawnych-zwiazanych-z-funkcjonowaniem-ewidencji-gruntow-i-budynkow
Page

Zarządzenie Nr 23 Głównego Geodety Kraju z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie powołania Zespołu do zadań związanych z rozwojem baz zobrazowań lotniczych i satelitarnych oraz ortofotomapy i numerycznego modelu terenu04-07-2018

http://www.gugik.gov.pl/bip/prawo/zarzadzenia-ggk/zarzadzenie-nr-23-glownego-geodety-kraju-z-dnia-4-lipca-2018-r.-w-sprawie-powolania-zespolu-do-zadan-zwiazanych-z-rozwojem-baz-zobrazowan-lotniczych-i-satelitarnych-oraz-ortofotomapy-i-numerycznego-modelu-terenu
Page

Zarządzenie Nr 22 Głównego Geodety Kraju z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw związanych ze wspomaganiem prowadzenia numeracji adresowej i udostępniania danych adresowych w infrastrukturze informacji04-07-2018

http://www.gugik.gov.pl/bip/prawo/zarzadzenia-ggk/zarzadzenie-nr-22-glownego-geodety-kraju-z-dnia-4-lipca-2018-r.-w-sprawie-powolania-zespolu-do-spraw-zwiazanych-ze-wspomaganiem-prowadzenia-numeracji-adresowej-i-udostepniania-danych-adresowych-w-infrastrukturze-informacji
Page

Zarządzenie Nr 18 GGK z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie powołania Zespołu do opracowania standardów i wytycznych związanych z rozwojem wykorzystania danych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego27-06-2018

http://www.gugik.gov.pl/bip/prawo/zarzadzenia-ggk/zarzadzenie-nr-18-glownego-geodety-kraju-z-dnia-22-czerwca-2018-r.-w-sprawie-powolania-zespolu-do-opracowania-standardow-i-wytycznych-zwiazanych-z-rozwojem-wykorzystania-danych-powiatowego-zasobu-geodezyjnego-i-kartograficz
Page

Zarządzenie Nr 13 GGK z dnia 22 maja 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia regulaminu Organizacyjnego Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii22-05-2018

http://www.gugik.gov.pl/bip/prawo/zarzadzenia-ggk/zarzadzenie-ggk-nr-13-z-dnia-22-maja-2018-r.-zmieniajace-zarzadzenie-w-sprawie-okreslenia-regulaminu-organizacyjnego-glownego-urzedu-geodezji-i-kartografii
Page

Zarzadzenie Nr 1 GGK z dnia 8 stycznia 2018 r. w sprawie określenia regulaminu organizacyjnego Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii29-03-2018

http://www.gugik.gov.pl/bip/prawo/zarzadzenia-ggk/zarzadzenie-nr-1-ggk-z-dnia-8-stycznia-2018-r.-w-sprawie-okreslenia-regulaminu-organizacyjnego-glownego-urzedu-geodezji-i-kartografii
Page

Zarządzenie GGK z dnia 1 września 2017 w sprawie likwidacji instytucji gospodarki budżetowej Centralny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznego01-09-2017

http://www.gugik.gov.pl/bip/prawo/zarzadzenia-ggk/zarzadzenie-ggk-z-dnia-1-wrzesnia-2017-w-sprawie-instytucji-likwidacji-gospodarki-budzetowej-centralny-osrodek-dokumentacji-geodezyjnej-i-kartograficznego
Page

Zarządzenie nr 4 GGK z dnia 20 lutego 2014 r. w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnej do spraw uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii08-06-2015

http://www.gugik.gov.pl/bip/prawo/zarzadzenia-ggk/-zarzadzenie-nr-4-ggk-z-dnia-20-lutego-2014-r.-w-sprawie-powolania-komisji-kwalifikacyjnej-do-spraw-uprawnien-zawodowych-w-dziedzinie-geodezji-i-kartografii
Rejestr zmian