Zarządzenia GGK

Page

Zarządzenie Nr 39 Głównego Geodety Kraju z dnia 14 listopada 2018 r zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw oceny i regulacji prawnych związanych ze standardami technicznymi pomiarów21-11-2018

http://www.gugik.gov.pl/bip/prawo/zarzadzenia-ggk/zarzadzenie-nr-39-glownego-geodety-kraju-z-dnia-14-listopada-2018-r-zmieniajace-zarzadzenie-w-sprawie-powolania-zespolu-do-spraw-oceny-i-regulacji-prawnych-zwiazanych-ze-standardami-technicznymi-pomiarow
Page

Zarządzenie Nr 35 Głównego Geodety Kraju z dnia 21 września 2018 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw oceny regulacji prawnych związanych ze standardami technicznymi wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych 24-09-2018

http://www.gugik.gov.pl/bip/prawo/zarzadzenia-ggk/zarzadzenie-nr-35-glownego-geodety-kraju-z-dnia-21-wrzesnia-2018-r.-w-sprawie-powolania-zespolu-do-spraw-oceny-regulacji-prawnych-zwiazanych-ze-standardami-technicznymi-wykonywania-geodezyjnych-pomiarow-sytuacyjnych-i-wysokosciowych
Page

Zarządzenie Nr 24 Głównego Geodety Kraju z dnia 10 lipca 2018 r w sprawie powołania Zespołu do oceny regulacji prawnych związanych z funkcjonowaniem ewidencji gruntów i budynków17-07-2018

http://www.gugik.gov.pl/bip/prawo/zarzadzenia-ggk/zarzadzenie-nr-24-ggk-z-dnia-10-lipca-2018-r-w-sprawie-powolania-zespolu-do-oceny-regulacji-prawnych-zwiazanych-z-funkcjonowaniem-ewidencji-gruntow-i-budynkow
Page

Zarządzenie Nr 23 Głównego Geodety Kraju z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie powołania Zespołu do zadań związanych z rozwojem baz zobrazowań lotniczych i satelitarnych oraz ortofotomapy i numerycznego modelu terenu04-07-2018

http://www.gugik.gov.pl/bip/prawo/zarzadzenia-ggk/zarzadzenie-nr-23-glownego-geodety-kraju-z-dnia-4-lipca-2018-r.-w-sprawie-powolania-zespolu-do-zadan-zwiazanych-z-rozwojem-baz-zobrazowan-lotniczych-i-satelitarnych-oraz-ortofotomapy-i-numerycznego-modelu-terenu
Page

Zarządzenie Nr 22 Głównego Geodety Kraju z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw związanych ze wspomaganiem prowadzenia numeracji adresowej i udostępniania danych adresowych w infrastrukturze informacji04-07-2018

http://www.gugik.gov.pl/bip/prawo/zarzadzenia-ggk/zarzadzenie-nr-22-glownego-geodety-kraju-z-dnia-4-lipca-2018-r.-w-sprawie-powolania-zespolu-do-spraw-zwiazanych-ze-wspomaganiem-prowadzenia-numeracji-adresowej-i-udostepniania-danych-adresowych-w-infrastrukturze-informacji
Page

Zarządzenie Nr 18 GGK z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie powołania Zespołu do opracowania standardów i wytycznych związanych z rozwojem wykorzystania danych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego27-06-2018

http://www.gugik.gov.pl/bip/prawo/zarzadzenia-ggk/zarzadzenie-nr-18-glownego-geodety-kraju-z-dnia-22-czerwca-2018-r.-w-sprawie-powolania-zespolu-do-opracowania-standardow-i-wytycznych-zwiazanych-z-rozwojem-wykorzystania-danych-powiatowego-zasobu-geodezyjnego-i-kartograficz
Page

Zarzadzenie Nr 1 GGK z dnia 8 stycznia 2018 r. w sprawie określenia regulaminu organizacyjnego Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii29-03-2018

http://www.gugik.gov.pl/bip/prawo/zarzadzenia-ggk/zarzadzenie-nr-1-ggk-z-dnia-8-stycznia-2018-r.-w-sprawie-okreslenia-regulaminu-organizacyjnego-glownego-urzedu-geodezji-i-kartografii
Page

Zarządzenie GGK z dnia 1 września 2017 w sprawie likwidacji instytucji gospodarki budżetowej Centralny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznego01-09-2017

http://www.gugik.gov.pl/bip/prawo/zarzadzenia-ggk/zarzadzenie-ggk-z-dnia-1-wrzesnia-2017-w-sprawie-instytucji-likwidacji-gospodarki-budzetowej-centralny-osrodek-dokumentacji-geodezyjnej-i-kartograficznego
Page

Zarządzenie nr 4 GGK z dnia 20 lutego 2014 r. w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnej do spraw uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii08-06-2015

http://www.gugik.gov.pl/bip/prawo/zarzadzenia-ggk/-zarzadzenie-nr-4-ggk-z-dnia-20-lutego-2014-r.-w-sprawie-powolania-komisji-kwalifikacyjnej-do-spraw-uprawnien-zawodowych-w-dziedzinie-geodezji-i-kartografii
Rejestr zmian
Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja
2015-06-12 01:05:06 Jakub Giza Aktualizacja artykułu
2015-06-08 00:40:21 Jakub Giza Aktualizacja artykułu
2015-06-01 01:54:02 Jakub Giza Aktualizacja artykułu
2015-06-01 01:45:52 Jakub Giza Aktualizacja artykułu
2015-06-01 01:45:14 Jakub Giza Aktualizacja artykułu
2015-05-28 10:12:26 Administrator BIP Aktualizacja artykułu
2015-05-28 10:11:34 Administrator BIP Aktualizacja artykułu
2015-05-26 00:35:58 Administrator BIP Utworzenie artykułu