Schematy aplikacyjne

Poniżej opublikowane zostały schematy aplikacyjne do aktów wykonawczych do ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r.

Schematy aplikacyjne publikowane są w formatach xsd oraz eap. W celu pobrania należy wybrać rozporządzenie a następnie wskazać plik.

Page

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz bazy danych obiektów ogólnogeograficznych, a także standardowych opracowań kartograficznych30-07-2019

http://www.gugik.gov.pl/bip/prawo/schematy-aplikacyjne/rozporzadzenie-ministra-spraw-wewnetrznych-i-administracji-z-dnia-17-listopada-2011-r.-w-sprawie-bazy-danych-obiektow-topograficznych-oraz-bazy-danych-obiektow-ogolnogeograficznych,-a-takze-standardowych-opracowan-kartograficznych
Page

Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 6 listopada 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków04-01-2016

http://www.gugik.gov.pl/bip/prawo/schematy-aplikacyjne/rozporzadzenie-ministra-administracji-i-cyfryzacji-z-dnia-6-listopada-2015-r.-zmieniajace-rozporzadzenie-w-sprawie-ewidencji-gruntow-i-budynkow
Page

Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 2 listopada 2015r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej04-01-2016

http://www.gugik.gov.pl/bip/prawo/schematy-aplikacyjne/rozporzadzenie-ministra-administracji-i-cyfryzacji-z-dnia-2-listopada-2015r.-w-sprawie-bazy-danych-obiektow-topograficznych-oraz-mapy-zasadniczej
Page

Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 października 2015 r. w sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT04-01-2016

http://www.gugik.gov.pl/bip/prawo/schematy-aplikacyjne/rozporzadzenie-ministra-administracji-i-cyfryzacji-z-dnia-21-pazdziernika-2015-r.-w-sprawie-powiatowej-bazy-gesut-i-krajowej-bazy-gesut
Page

Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012r. w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych01-06-2015

http://www.gugik.gov.pl/bip/prawo/schematy-aplikacyjne/rozporzadzenie-ministra-administracji-i-cyfryzacji-z-dnia-14-lutego-2012r.-w-sprawie-osnow-geodezyjnych,-grawimetrycznych-i-magnetycznych
Page

Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów16-10-2015

http://www.gugik.gov.pl/bip/prawo/schematy-aplikacyjne/rozporzadzenie-ministra-administracji-i-cyfryzacji-z-dnia-9-stycznia-2012-r.-w-sprawie-ewidencji-miejscowosci,-ulic-i-adresow
Page

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2012r. w sprawie państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju01-06-2015

http://www.gugik.gov.pl/bip/prawo/schematy-aplikacyjne/rozporzadzenie-rady-ministrow-z-dnia-10-stycznia-2012r.-w-sprawie-panstwowego-rejestru-granic-i-powierzchni-jednostek-podzialow-terytorialnych-kraju
Page

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 stycznia 2013 r. w sprawie zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach01-06-2015

http://www.gugik.gov.pl/bip/prawo/schematy-aplikacyjne/rozporzadzenie-rady-ministrow-z-dnia-17-stycznia-2013-r.-w-sprawie-zintegrowanego-systemu-informacji-o-nieruchomosciach
Rejestr zmian