Narzędzia strony

Polska Pomoc

 

Opracowanie założeń i wytycznych technicznych
do modernizacji i aktualizacji baz danych topograficznych, produkcji materiałów kartograficznych, systemów odniesień przestrzennych oraz standaryzacji opracowań geodezyjnych

Przedstawiciele Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii wspierają opracowanie standardów technicznych do modernizacji i aktualizacji baz topograficznych w Armenii. W trakcie wizyty w Erewaniu, 17 czerwca br.
Jacek Jarząbek - Zastępca Głównego Geodety Kraju podpisał umowę o współpracy z Państwowym Komitetem Katastru i Nieruchomości Republiki Armenii. Wspólne działania będą realizowane w ramach projektu „Opracowanie założeń i wytycznych technicznych do modernizacji i aktualizacji baz danych topograficznych, produkcji materiałów kartograficznych, systemów odniesień przestrzennych oraz standaryzacji opracowań geodezyjnych”, finansowanego ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych pochodzących z Programu Polska Pomoc.

Podpisanie umowy o współracy w ramach programu Polska Pomoc Rozwojowa 

Zgodnie z zawartą umową eksperci z Polski przeprowadzą analizę obecnego stanu baz danych topograficznych
i potrzeb w zakresie standardów i wytycznych technicznych dotyczących prowadzenia baz danych geoprzestrzennych w Armenii. Określą priorytetowe obszary i harmonogramy działań w celu dostosowania do wytycznych i standardów wdrażanych w Wspólnocie Europejskiej na podstawie Dyrektywy 2007/2/WE o budowie infrastruktury informacji przestrzennej. Kolejnym etapem będzie weryfikacja obowiązujących w Armenii rozwiązań prawnych oraz pokrycia kraju poszczególnymi bazami oraz stanu ich aktualności.
W efekcie powstały wytycznych techniczne oraz pilotażowe opracowanie bazy danych obiektów topograficznych. Strona ormiańska przygotowuje także propozycje rozwiązań prawnych pozwalających na prowadzenie baz danych oraz tworzenie na ich podstawie opracowań kartograficznych.

Podpisanie umowy o współracy w ramach programu Polska Pomoc Rozwojowa wymiana podpisanych umów pomiędzy szefami urzędów z Polski i Armenii 

W ramach współpracy przeprowadzono warsztaty dla pracowników Państwowego Komitetu Katastru i Nieruchomości Republiki Armenii odpowiedzialnych za proces realizacji polityki rozwoju cyfrowego. Warsztaty były okazją do przekazania polskich doświadczeń w zakresie rozwoju baz danych topograficznych, systemów informacji przestrzennej oraz produkcji kartograficznej.

Po prawej stronie eksperci Krajowego Komitetu Katastru i Kartografii Republiki Armenii 

W ramach realizacji Projektu  w Centralnym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej odbyły się warsztaty dla przedstawicieli Krajowego Komitetu Katastru i Kartografii Republiki Armenii.

W ciągu trzech dni (29-31 października br.) 8 specjalistów z Armenii poznawało zasady tworzenia oraz funkcjonowania Bazy Danych Obiektów Topograficznych. Podstawowe informacje na temat tworzonych w Polsce baz prezentujących ewolucję bazy danych obiektów topograficznych i kierunki jej rozwoju w Polsce przedstawił prof. Dariusz Gotlib z Politechniki Warszawskiej. Oprócz serii wykładów prezentujących rozwiązania prawne i organizacyjne odbyły się także zajęcia warsztatowe, w trakcie których członkowie delegacji mogli przy pomocy mobilnych urządzeń zweryfikować poprawność danych zgromadzonych w prowadzonej przez GUGiK bazie.

Warsztaty BDOT w terenie 

Podczas spotkań ekspertów zaprezentowano także dane  i materiały topograficzne oraz fotogrametryczne gromadzone w centralnym zasobie geodezyjnym i kartograficznym. Prezentacje uzupełniły wizyty w pracowniach merytorycznych CODGiK. Oddzielną sesję poświęcono sieci precyzyjnego pozycjonowania satelitarnego ASG-EUPOS.

Celem projektu realizowanego przez GUGiK jest analiza ormiańskich przepisów z dziedziny geodezji oraz informacji przestrzennej oraz przygotowanie propozycji rozwiązań pozwalających na modernizację i aktualizację baz danych topograficznych, produkcję materiałów kartograficznych, oraz standaryzację opracowań geodezyjnych w Armenii.

Projekt współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej
Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP

 

Pliki do pobrania

Materiały szkoleniowe

Opracowanie końcowe